Umeåmodellen

Vår modell för ett ansvarsfullt flyktingmottagande bygger på engagemang och respekt för individen. Vi vill vara ett föredöme i branschen. Vi vill visa vad Umeå och Sverige har att erbjuda och vi vill göra en vistelse hos oss så meningsfull som möjligt.

I ändamålsenliga fräscha lokaler erbjuder vi inte enbart ett tryggt boende och mat. Vi vill att tiden som asylsökande ska vara utvecklande och meningsfull. Närboende, föreningslivet eller företag ska känna sig välkomna att vara med och utveckla verksamheten. Volontärer, mentorer och frivilligorganisationer är alla välkomna.

Alla gäster ska, från första dag, ges samhällsorienterad kunskap om Sverige som stöd för sina relationer med det offentliga och det privata livet här. Vi erbjuder anpassad svenskundervisning och samhällsorientering från dag ett men även annan relevant hjälp som individen behöver för att kunna förverkliga sina drömmar här i Umeå.

Den som bär en företagsidé ska ges stöd att utveckla den. Den som behöver vård ska med integritet kunna få rätt hjälp till behandling. Den som med kulturen som verktyg finner en glädje i att sjunga, dansa, måla eller skriva ska kunna få möjlighet att utveckla sina färdigheter.

Besök vår webbplats för Umeåmodellen