Umeåmodellen

Vår unika modell för ett ansvarsfullt flyktingmottagande bygger på såväl ett engagemang som respekt för individen. Vi vill vara ett föredöme i branschen. Vi vill visa vad Umeå och Sverige men också andra delar av landet har att erbjuda och vi vill att vistelse här hos oss är meningsfull och trygg som möjligt.

I ändamålsenliga och fräscha lokaler erbjuder vi inte enbart ett tryggt boende och bra mat. Vi vill också att tiden här som asylsökande ska vara både utvecklande och meningsfull. Närboende, föreningslivet eller företag ska känna sig välkomna att vara med och utveckla och förbättra verksamheten. Volontärer, mentorer och frivilligorganisationer är alla hjärtligt välkomna och vara med.

Alla gäster ska, från första dag, ges samhällsorienterad kunskap om Sverige som stöd för sina relationer med det offentliga och det privata livet här. Ubec.se erbjuder anpassad svenskundervisning och samhällsorientering från första dagen men även annan relevant hjälp som individen behöver för att kunna förverkliga sina drömmar här hos oss.

Den som bär en företagsidé ska ges stöd att utveckla den. Den som behöver vård ska med integritet kunna få rätt hjälp till behandling på bästa möjliga sätt. Den som med kulturen som verktyg finner en glädje i att sjunga, dansa, måla eller skriva ska kunna få möjlighet att utveckla sina färdigheter och våga testa vingarna för egen del.