Styrelsen

Torbjörn Persson
Ordförande

Torbjörn Persson var tidigare ordförande för UBEC.se.

Torbjörn har över tjugo års erfarenhet som företagare och ledare av tjänsteproducerande företag i IT-branschen. Under senare år har Torbjörn också engagerat sig ideellt i unga och nystartade företagares utveckling som mentor och rådgivare men även som mentor i en rad bolag för att få fler kvinnor i bolagsstyrelser.

torbjorn.persson@ubec.se


Lisa Åberg
Vice ordförande

Lisa Åberg, vice ordförande i UBEC.se. Lisa har under två mandatperioder representerat socialdemokraterna i kommun-, region- och nationella politiska uppdrag med fokus på samhällsplanering och miljö.

Lisa har under sitt mångåriga arbete i både den ideella sektorn och i offentlig sektor byggt upp ett brett nationellt kontaktnät.

Lisa är företagare men har även erfarenhet från anställningar i både kontors- och industrimiljö. Brinner för hållbart förändringsarbete och drivs av nyfikenhet.

lisa.aberg@ubec.se


Birgitt Persson
VD och styrelseledamot

Birgitt Persson är VD och ledamot i UBEC.se. Hon är utbildad sociolog och ingenjör. Birgitt har under en längre period arbetat inom byggsektorn med bl. a. verksamhetsstyrning och har många års erfarenhet som ledare.

birgitt.persson@ubec.se


Kenneth Nilsson
Ledamot

Kenneth Nilsson är ledamot i UBEC.se sedan 2016. Han är utbildad ekonom och har under många år arbetat inom stålindustrin. Han har idag egen konsultverksamhet med fokus på ekonomi- och affärsutveckling i svenska tillväxtföretag.

kenneth.nilsson@ubec.se