Styrelsen

Torstein Bratvold
Ordförande

Torstein Bratvold är ordförande i UBEC.

Torstein har över trettio års erfarenhet som företagare och ledare av tjänsteproducerande företag i IT-branschen. Under senare år har han också engagerat sig ideellt i unga och nystartade företagares utveckling som mentor och rådgivare inom B.I.C. Factory, Uminova Innovation och Almi samt även som mentor i Styrelsekraft Norr med syfte att få fler kvinnor i bolagsstyrelser.

Övriga styrelseuppdrag: Hybricon Bus System AB, Almi Nord AB, NLC Ferry Oy (Wasaline), Zert AB, Hi5 AB, upKeeper Solutions AB, Gf Chansen AB, Företagarna i Umeå, SHIFT Education AB

torstein.bratvold@ubec.se


Åsa Ögren
Vice ordförande

Åsa Ögren, vice ordförande i UBEC. Åsa har under tre mandatperioder representerat socialdemokraterna i kommun-, region- och nationella politiska uppdrag med fokus på samhällsplanering och miljö. Åsa har under sitt mångåriga arbete i både den ideella sektorn och i offentlig sektor byggt upp ett brett nationellt kontaktnät.

Åsa är företagare men har även erfarenhet från anställningar i både kontors- och industrimiljö. Brinner för hållbart förändringsarbete och drivs av nyfikenhet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Chansen, styrelseordförande Umeå Biotech incubator, styrelseledamot Uminova innovation & styrelseledamot Västerbottens idrottsförbund

asa.ogren@ubec.se


Liecelott Omma
VD och styrelseledamot

Liecelott Omma är VD och ledamot i UBEC. Hon är utbildad pedagog och produktionsingenjör. Liecelott har under en längre period arbetat inom byggindustrin med bl. a. verksamhetsstyrning och har många års erfarenhet som ledare.

Efter avslutad styrelseutbildning har hon aktivt deltagit i styrgruppen för Styrelsekraft Norr som verkar för fler kvinnor i bolagsstyrelser och Styrelse Qraft, unga företag som vill utvecklas vidare genom en styrelse och är aktiv i Samiska rådet samt skuggstyrelser.

liecelott.omma@ubec.se


Kenth Johansson
Ledamot

Kenth Johansson är ledamot i UBEC och L&S Gruppen AB sedan 2014. Han är utbildad civilekonom och har under många år arbetat inom sågverksindustrin. Han har idag egen konsultverksamhet med fokus på ekonomi- och affärsutveckling i tillväxtföretag. Övriga uppdrag: ordförande och ledamot i fullmäktigerådet Umeå samt ledamot i Trygg-Stiftelsens fullmäktige, styrelseledamot i Englund Trä AB och Scherdin Holding i Umeå AB.

kenth.johansson@lsgruppen.se


Bedros Sakayan
Ledamot

Bedros Sakayan är ledamot i UBEC och en av grundarna och delägare till koncernen L&S Gruppen där han arbetar som VD och är ordinarie ledamot i styrelsen sedan 2011. Bedros har jobbat i många år som företagsledare inom besöks- och nöjesnäringen och har också haft förtroendeuppdrag i bl. a Länsstyrelsen i Västerbotten och i Umeå Kommun under

bedros.sakayan@lsgruppen.se


Bertil Hammarstedt
Ledamot

Bertil har mångårig erfarenhet från styrelsearbete i ett stort antal branscher.

bertil.hammarstedt@umea.se