Om oss

Umebygdens Etableringscentrum AB (UBEC) utvecklar och driver asylboende med fokus på integration, utbildning och välfärdstjänster. Hos oss ska nyanlända erbjudas trygghet, vård, utbildning och meningsfull fritid redan från första dag. Vår övertygelse är att människor som kommer till vårt land berikar oss alla och skapar ett bättre Sverige. Vi skall ta tillvara individernas kunskaper och erfarenheter och skapa möjligheter för alla att så snabbt som möjligt kunna etablera sig i vårt samhälle.

”Världen har blivit farligare”, sa nyligen fd utrikesministern Carl Bildt. Det tvingar många människor på flykt undan förföljelse, misär och svält. Sverige har som medlem i FN åtagit sig att följa 1951 års konvention om flyktingars rätt till skydd och har därför en absolut skyldighet att släppa in människor på flykt och ge dem skydd och tillgång till en rättssäker asylprocess.

Vi delar också Migrationsverkets vision ”Ett Sverige som med öppenhet tar tillvara den globala migrationens möjligheter” och vill bidra till Regeringens mål för Migrationsverket ”Målet är att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet över gränser, främjar en behovsstyrd arbetskraftsinvandring och tillvaratar och beaktar migrationens utvecklingseffekter samt fördjupar det europeiska och internationella samarbetet.”
På Migrationsverkets hemsida www.migrationsverket.se kan du läsa mer om det uppdrag som Svenska folket, riksdagen och regeringen har gett Migrationsverket.

Staten har avsatt pengar, mycket pengar, för att bereda människor på flykt en möjlighet att börja ett nytt liv, ett tryggare liv, här i Sverige. Vi är en grupp människor som anser att pengarna kan göra större och mer långtgående nytta ifall mottagandet sker på ett mer ansvarsfullt och humant sätt än vad vi kunnat se hittills. Vi vill göra gott och genomför vår verksamhet enligt Umeåmodellen, en modell som bygger på ansvarsfullt flyktingmottagande där många kan vara delaktiga. Läs mer om Umeåmodellen här.