Om oss

Umebygdens Etableringscentrum AB (UBEC) utvecklade och drev tidigare asylboende med tydligt och starkt fokus på integration, utbildning och välfärdstjänster. Här erbjuds nyanlända såväl trygghet, vård, utbildning och meningsfull fritid redan från första dagen. De var övertygade om att människor som kommer till vårt land berikar oss alla och bidrar till att skapa ett bättre Sverige. Detta genom att ta tillvara på varje individs kunskap och erfarenheter och skapa bästa möjligheterna för alla att så snabbt som möjligt kunna etablera sig och få en bra grund i vårt samhälle i Sverige.

”Världen har blivit farligare”, sa nyligen fd utrikesministern Carl Bildt. Det bidrar och tvingar tyvärr många människor på flykt undan förföljelse, misär och inte minst svält. Sverige har som medlem i FN åtagit sig att följa 1951 års konvention om flyktingars rätt till skydd och har därför en absolut skyldighet att släppa in människor på flykt i Sverige och här ge dem både skydd och tillgång till en rättssäker asylprocess.

Här på Ubec.se delar vi också Migrationsverkets vision ”Ett Sverige som med öppenhet tar tillvara den globala migrationens möjligheter” och vill bidra till Regeringens mål för Migrationsverket ”Målet är att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet över gränser, främjar en behovsstyrd arbetskraftsinvandring och tillvaratar och beaktar migrationens utvecklingseffekter samt fördjupar det europeiska och internationella samarbetet.”

På Migrationsverkets hemsida www.migrationsverket.se kan du läsa mer om det uppdrag som Svenska folket, riksdagen och regeringen har gett Migrationsverket.

Staten har avsatt en stor summar pengar, verkligen riktigt mycket pengar, för att bereda människor på flykt en möjlighet att börja och börja om ett nytt liv, ett tryggare och säkrare liv, här i vårt land som vi kallar Sverige. Ubec.se anser anser att dessa pengar kan göra både en större och mer långtgående nytta ifall mottagandet sker på ett mer ansvarsfullt och humant sätt än vad Sverige kunnat erbjuda fram tills idag. Vi vill göra något bra och meningsfullt och genomför därför vår verksamhet enligt det som kallas ”Umeåmodellen” – en modell som bygger på ansvarsfullt flyktingmottagande där många kan vara delaktiga. Du kan läsa mer om Umeåmodellen här.