Att arbeta med bilservice av olika bilar

Att börja arbeta

|

När man kommer till ett nytt land som flykting är det inte alltid lätt att etablera sig i det nya samhället. En bra väg för att komma in i samhället är att få ett arbete. Men hur ska man få ett arbete när man inte kan språket och inte har några meriter att visa upp?

I Sverige har vi arbetsförmedlingen som kan hjälpa till med att hitta passande arbeten till alla som kommer hit. Det finns även många frivilliga som hjälper till med att söka arbete. I de allra flesta arbeten behöver man kunna kommunicera på något sätt och det är därför viktigt att lära sig svenska eller engelska. I många arbeten kan man klara sig fram med engelska tills man har lärt sig svenska.

Det första är att gå igenom vilka erfarenheter och kunskaper den nyanlände besitter. Många har arbetat i sina tidigare länder och kan använda den kunskapen för ett nytt arbete i Sverige.

Exempelvis har vi många som arbetat med bilservice och att byta ut olika bildelar. Bilmekaniker är även ett arbete där man inte nödvändigtvis måste kunna prata svenska utan kan klara sig med engelska.

Tips för lättare komma in i arbetslivet

Lär dig språket

Vi rekommenderar nyanlända att börja på SFI och att lära sig språket som ett första steg. Det kan vara skillnaden på om du får ett arbete eller inte. Även om engelska är mycket gångbart i Sverige finns det fortfarande många som inte är helt bekväma med att prata engelska och en del arbeten kräver kunskaper i svenska för att bli anställd.

Försök att umgås med svenskar så att du tvingas att träna på språket. Prata svenska med dina barn så att de lär sig och går de i skolan kanske det är tvärtom att du lär dig från dem då barn ofta lär sig snabbare än vuxna.

Börja jobba

Även om du i ditt land arbetade som lärare ta det arbete du får för att komma in i arbetslivet och lättare lära dig språket. Ha ingen prestige i att du måste ha ett visst yrke utan börja arbeta med det som finns tillgängligt. Det är lättare att få ett nytt arbete om man har ett arbete. Hade du ett arbete i ditt hemland som kräver utbildning kan du kolla upp om du kan uppdatera din utbildning för att vara behörig även i Sverige.

Slutligen önskar vi dig lycka till med arbetssökandet!